دانلود آهنگ هه هه هه یار شهبال شب پره

یکشنبه - 16 اکتبر 2022
دانلود آهنگ هه هه هه یار شهبال شب پره

با ما باشید با ✌ دانلود اهنگ با هه هه هه یار راز عاشقانه ای دارم با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | HH HH HH YAR With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbuzz.ir

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎧✌

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎧✌

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎧✌

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎧✌

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎧✌

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎧✌

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎧✌

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎧✌

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎧✌

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎧✌

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎧✌

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎧✌

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎧✌

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎧✌

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎧✌

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎧✌

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎧✌

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎧✌

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎧✌

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎧✌

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎧✌

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎧✌

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎧✌

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎧✌

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎧✌

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎧✌

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎧✌

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎧✌

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎧✌

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎧✌

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎧✌

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎧✌

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎧✌

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎧✌

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎧✌

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎧✌

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎧✌

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎧✌

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎧✌

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎧✌

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎧✌

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎧✌

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎧✌

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎧✌

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎧✌

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎧✌

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎧✌

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎧✌

لب بندر شلوغه

هه … 🎧✌

🎧✌

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎧✌

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎧✌

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎧✌

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎧✌

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎧✌

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎧✌

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎧✌

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎧✌

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎧✌

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎧✌

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎧✌

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎧✌

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎧✌

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎧✌

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎧✌

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎧✌

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎧✌

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎧✌

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎧✌

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎧✌

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎧✌

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎧✌

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎧✌

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎧✌

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎧✌

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎧✌

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎧✌

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎧✌

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎧✌

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎧✌

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎧✌

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎧✌

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎧✌

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎧✌

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎧✌

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎧✌

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎧✌

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎧✌

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎧✌

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎧✌

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎧✌

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎧✌

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎧✌

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎧✌

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎧✌

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎧✌

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎧✌

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎧✌

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎧✌

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎧✌

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎧✌

لب بندر شلوغه

هه … 🎧✌

🎧✌

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند