دانلود آهنگ روز کارش تمومه شهبال شب پره

دوشنبه - 26 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ روز کارش تمومه شهبال شب پره

هم اکنون از موزیک باز♪ دانلود اهنگ روز کارش تمومه با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت 📻

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | RVZ KARSH TMVMH With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbuzz.ir

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻ツ

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 📻ツ

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 📻ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻ツ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 📻ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻ツ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 📻ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻ツ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 📻ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻ツ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 📻ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 📻ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 📻ツ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 📻ツ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 📻ツ

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻ツ

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻ツ

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 📻ツ

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 📻ツ

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 📻ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻ツ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 📻ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻ツ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 📻ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻ツ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 📻ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻ツ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 📻ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 📻ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 📻ツ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 📻ツ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 📻ツ

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 📻ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻ツ

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 📻ツ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 📻ツ

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 📻ツ

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 📻ツ

موی دختر بندر

پریشون توی باده 📻ツ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 📻ツ

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 📻ツ

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 📻ツ

لب بندر شلوغه

هه … 📻ツ

📻ツ

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻ツ

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 📻ツ

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 📻ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻ツ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 📻ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻ツ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 📻ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻ツ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 📻ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻ツ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 📻ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 📻ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 📻ツ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 📻ツ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 📻ツ

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻ツ

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 📻ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 📻ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 📻ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 📻ツ

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 📻ツ

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 📻ツ

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 📻ツ

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 📻ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻ツ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 📻ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 📻ツ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 📻ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻ツ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 📻ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 📻ツ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 📻ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 📻ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 📻ツ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 📻ツ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 📻ツ

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 📻ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 📻ツ

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 📻ツ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 📻ツ

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 📻ツ

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 📻ツ

موی دختر بندر

پریشون توی باده 📻ツ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 📻ツ

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 📻ツ

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 📻ツ

لب بندر شلوغه

هه … 📻ツ

📻ツ

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند