دانلود آهنگ ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا سامی یوسف

شنبه - 8 اکتبر 2022
دانلود آهنگ ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا سامی یوسف

هم اکنون از موزیک باز♪ دانلود اهنگ ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا با صدای سامی یوسف به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎹

Download Old Music BY : SAMY YVSF | AY PYSHVAY MTGHYAN،AY FRSTADH Y KHDA With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbuzz.ir

Huwa khairu khaliqillahi,rahmatun lil’alamin 🎹♥

او بهترین مخلوق خداست و رحمتی برای

جهانیان است 🎹♥

‘alaihi salatullah

بر او درود وسلام باد 🎹♥

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

ای راستگو ترین در کلام 🎹♥

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

ای خوش اخلاقترین انسان ها 🎹♥

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

ای راهنمای مخلوقات 🎹♥

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای سرور تمام پیامبران خدا 🎹♥

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا، ای پیامبر خدا 🎹♥

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎹♥

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای دوست خدا و مورد احترام خدا 🎹♥

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

ای بشارت دهنده و بیم دهنده از سوی خدا 🎹♥

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا و شفاعت کننده نزد خدا 🎹♥

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا،ای فرستاده ی خدا 🎹♥

Ya badrat tamam

ای ماه کامل 🎹♥

Nuradh dhalam

(و ای) نوری در تاریکی ها 🎹♥

‘Aliyal maqam

در مقام بلندمرتبه ترین(انسان ها)هستی 🎹♥

Sayyidul kiram

سرور بزرگوار 🎹♥

Monqidhal anam

و بیدارگر خفتگان 🎹♥

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

درود و سلام بر او باد 🎹♥

Ya nabiyyallah, safiyyallah,

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎹♥

waliyyallah, Muhammad

ای دوست خدا 🎹♥

Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah,

Muhammad 🎹♥

ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah 🎹♥

ای آخرین پیامبر،ای فرستاده ی خدا

Ya imamal atqiya’i ya rasulallah 🎹♥

ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا

Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah 🎹♥

ای درمان همه ی دردها،ای فرستاده ی خدا

Ya rabbal Mustafa 🎹♥

ای پروردگار مصطفی

Bi jahil Mustafa 🎹♥

بخاطر مصطفی

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub 🎹♥

گناهان ما را ببخش و عیب های ما را بپوشان

ihdil qulub, likay tatub 🎹♥

قلب ها را هدایت کن ،شاید از توبه کنندگان باشیم

Dha’ifi thawab, yamminil kitab, 🎹♥

اجر و ثواب (اعمالمان)را زیاد گردان ،در قیامت نامه ی اعمالمان را در دست راستمان قرار ده

ab’idil ‘athab, yawmal hisab 🎹♥

و در روز حساب عذاب را از ما دور بگردان

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah 🎹♥

ای فرستاده شده(برای من)،ای محبوب

من،ای بیم دهنده (از سوی) خدا 🎹♥

Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah

ای شفاعت کننده ی من ،ای بشارت دهنده ی من،ای برگزیده(از سوی) خدا 🎹♥

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا 🎹♥

🎹♥

Huwa khairu khaliqillahi,rahmatun lil’alamin 🎹♥

او بهترین مخلوق خداست و رحمتی برای

جهانیان است 🎹♥

‘alaihi salatullah

بر او درود وسلام باد 🎹♥

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

ای راستگو ترین در کلام 🎹♥

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

ای خوش اخلاقترین انسان ها 🎹♥

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

ای راهنمای مخلوقات 🎹♥

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای سرور تمام پیامبران خدا 🎹♥

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا، ای پیامبر خدا 🎹♥

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎹♥

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای دوست خدا و مورد احترام خدا 🎹♥

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

ای بشارت دهنده و بیم دهنده از سوی خدا 🎹♥

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا و شفاعت کننده نزد خدا 🎹♥

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا،ای فرستاده ی خدا 🎹♥

Ya badrat tamam

ای ماه کامل 🎹♥

Nuradh dhalam

(و ای) نوری در تاریکی ها 🎹♥

‘Aliyal maqam

در مقام بلندمرتبه ترین(انسان ها)هستی 🎹♥

Sayyidul kiram

سرور بزرگوار 🎹♥

Monqidhal anam

و بیدارگر خفتگان 🎹♥

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

درود و سلام بر او باد 🎹♥

Ya nabiyyallah, safiyyallah,

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎹♥

waliyyallah, Muhammad

ای دوست خدا 🎹♥

Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah,

Muhammad 🎹♥

ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah 🎹♥

ای آخرین پیامبر،ای فرستاده ی خدا

Ya imamal atqiya’i ya rasulallah 🎹♥

ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا

Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah 🎹♥

ای درمان همه ی دردها،ای فرستاده ی خدا

Ya rabbal Mustafa 🎹♥

ای پروردگار مصطفی

Bi jahil Mustafa 🎹♥

بخاطر مصطفی

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub 🎹♥

گناهان ما را ببخش و عیب های ما را بپوشان

ihdil qulub, likay tatub 🎹♥

قلب ها را هدایت کن ،شاید از توبه کنندگان باشیم

Dha’ifi thawab, yamminil kitab, 🎹♥

اجر و ثواب (اعمالمان)را زیاد گردان ،در قیامت نامه ی اعمالمان را در دست راستمان قرار ده

ab’idil ‘athab, yawmal hisab 🎹♥

و در روز حساب عذاب را از ما دور بگردان

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah 🎹♥

ای فرستاده شده(برای من)،ای محبوب

من،ای بیم دهنده (از سوی) خدا 🎹♥

Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah

ای شفاعت کننده ی من ،ای بشارت دهنده ی من،ای برگزیده(از سوی) خدا 🎹♥

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا 🎹♥

🎹♥

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند