دانلود آهنگ اهواز جونکم جونکم شهبال شب پره

دوشنبه - 10 اکتبر 2022
دانلود آهنگ اهواز جونکم جونکم شهبال شب پره

با ما باشید با ღ دانلود اهنگ با اهواز جونکم جونکم راز عاشقانه ای دارم با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | AHVAZ JVNKM JVNKM With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicbuzz.ir

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎝ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎝ღ

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎝ღ

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎝ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎝ღ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎝ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎝ღ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎝ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎝ღ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎝ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎝ღ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎝ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎝ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎝ღ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎝ღ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎝ღ

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎝ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎝ღ

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎝ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎝ღ

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎝ღ

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎝ღ

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎝ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎝ღ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎝ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎝ღ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎝ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎝ღ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎝ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎝ღ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎝ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎝ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎝ღ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎝ღ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎝ღ

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎝ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎝ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎝ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎝ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎝ღ

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎝ღ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎝ღ

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎝ღ

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎝ღ

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎝ღ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎝ღ

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎝ღ

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

هه … 🎝ღ

🎝ღ

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎝ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎝ღ

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎝ღ

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎝ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎝ღ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎝ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎝ღ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎝ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎝ღ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎝ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎝ღ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎝ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎝ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎝ღ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎝ღ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎝ღ

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎝ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎝ღ

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎝ღ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎝ღ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎝ღ

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎝ღ

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎝ღ

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎝ღ

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎝ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎝ღ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎝ღ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎝ღ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎝ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎝ღ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎝ღ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎝ღ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎝ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎝ღ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎝ღ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎝ღ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎝ღ

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎝ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎝ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎝ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎝ღ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎝ღ

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎝ღ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎝ღ

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎝ღ

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎝ღ

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎝ღ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎝ღ

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎝ღ

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎝ღ

لب بندر شلوغه

هه … 🎝ღ

🎝ღ

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند